Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2020/2021. õppeaastaks

MUUDATUSED SISSEASTUMISES

Hea 9. klassi õpilane!

Riiklikust eriolukorrast ja distantsõppeperioodi pikenemisest tulenevalt oleme sunnitud koolina tegema muudatusi sisseastumise korraldamises ja ajagraafikus.

Sel aastal võtame õpilasi kooli vastu sisseastumisvestluse ja 9. klassi õpitulemuste põhjal koostatud pingerea alusel. Õpilaste koormuse ja terviseriski vähendamise eesmärgil ei pea sisseastujad sel aastal tegema kirjalikku sisseastumistesti.

Sisseastumisvestluste periood algab uue ajakava kohaselt 11. maist, kuid toonitame, et peame vestluste läbiviimisel silmas kõiki eriolukorras kehtestatud ohutusnõudeid ning tagame turvalise vestluskeskkonna. Õpilasel on võimalus osaleda soovi korral vestlusel ka videosilla vahendusel. Kõigile vestlusele registreerunutele saadame enne sisseastumisvestluste perioodi algust vestlusele tulija meelespea (tutvu sellega SIIN).

* Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).

* Võimalus jagada komisjoniga oma 9. klassi õpitulemusi. Loe erinevatest võimalustest vestlusele tulija meelespeast.

NB! Kõigile juba sisseastumisvestlusele registreerunutele on saadetud individuaalne kiri muutunud vestluskuupäeva ja kellaaja osas. Kogu vajalik informatsioon vestlusel osalemise kohta on vastavasisulises kirjas.

 

Õpilased, kes ei ole end veel vestlusele registreerunud, palun kirjutada vestlusaja soovist Valga Gümnaasiumi õppejuhile Triinu Ugurile (triinu.ugur@valgagym.ee). Vestlusele on võimalik registreerida kuni 11. maini 2020.

 


Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastumise korraldamine 2020. aastal eriolukorrast tingituna

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastumise muudetud ajagraafik 2020. aastal:

11. mai 2020 kuni 20. mai 2020 – sisseastumisvestluste toimumise periood;

11. mai 2020 – sisseastumisvestlusele registreerimise viimane kuupäev;

26. mai 2020 – koolipoolne elektroonne kinnituskiri kandideerijale kooli vastuvõtmise kohta;

29. mai 2020 – õpilasepoolne elektroonne vastuskiri koolile tema õppima asumise kohta Valga Gümnaasiumis;

5. juuni 2020 – õpilaskandidaatide nimekiri kodeeritud kujul kooli kodulehel;

10. juuni 2020 – vajadusel korrigeeritud õpilaskandidaatide nimekiri kodeeritud kujul kooli kodulehel.


 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon muudetud  sisseastumise ajagraafikust on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2020. aastal“).

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872).


Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee