Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi

Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2021/2022

 

Täiendav dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

09.08-13.08.21 kell 09.00-13.30.

Täiendav dokumentide vastuvõtt on mõeldud neile õpilastele, kes on kooli vastu võetud, kuid kes ei saanud juulikuus oma dokumente mõjuvatel põhjustel tuua.

 

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

 1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti SIIT);
 2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
 3. Isikut tõendav dokument;
 4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
 5. Sünnitunnistus.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

 

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest PILT ÕPILASPILETI TARBEKS.

 

Lisainfo: õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872)


Dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

28.06–02.07.21 kell 09.00–13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

 

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

 1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti SIIT);
 2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
 3. Isikut tõendav dokument;
 4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
 5. Sünnitunnistus.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

 

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest PILT ÕPILASPILETI TARBEKS.

 

Lisainfo: õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872)

 


Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks

 

Muudetud 14.06.2021

Õppeaastaks 2021/2022 Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse vastu võetud õpilaste korrigeeritud nimekiri on leitav SIIT.

 

Muudetud 07.06.2021

Õppeaastaks 2021/2022 Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse vastu võetud õpilaste nimekiri on leitav SIIT.

 

Muudetud 12.05.2021

SISSEASTUMISVESTLUSELE REGISTREERIMISEKS ja vestlusaja saamiseks palume kirjutada Valga Gümnaasiumi õppejuhile Triinu Ugurile (triinu.ugur@valgagym.ee).

 

Muudetud 15.03.2021

MUUDATUSED SISSEASTUMISES!

Hea 9. klassi õpilane!

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 9. märtsil 2021 kehtestatud piirangutest ning distantsõppeperioodi pikenemisest tulenevalt, mis mõjutavad olulisel määral sisseastumise korraldamist varsemalt kinnitatud tingimustel, on Valga Gümnaasium muutnud sisseastumiste korraldamist 2021. aastal.

 

Riiklikest piirangutest ning distantsõppeperioodi pikenemisest tulenevalt:

 1. Õpilaste koormuse ja terviseriski vähendamise eesmärgil ei korraldata kirjalikku sisseastumistesti.
 2. Sisseastumisvestlused toimuvad uue ajakava kohaselt 5. maist–19. maini 2021.

SISSEASTUMISVESTLUS

 • Kõik 10. klassi sisseastujad osalevad sisseastumisvestlusel. Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 5. mai 2021 kuni 19. mai 2021.
 • Sisseastumisvestluse toimumiskohaks on vastavalt õpilase poolt registreerimisvormi märgitud soovile kas Valga Gümnaasium või elektroonne keskkond videokõne pidamiseks.
 • Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel.
 • Õpilane registreerib end sisseastumisvestlusele, täites vastava ankeedi kooli kodulehel. Registreerimine on avatud alates 5. aprillist 2021. Sisseastumisvestlusele saab registreerida siin: Registreeri vestlusele siin
 • Registreerimisel valib kandideerija vestluseks talle sobiliku ning süsteemi poolt pakutava vaba vestlusaja. Registreerimisel sisestab kandideerija elektroonsesse ankeeti järgmised andmed:
  • ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • kontakttelefoni number;
  • e-posti aadress;
  • vestluse toimumise viis (koolimajas peetav vestlus/videokõne).
 • Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass) ja võimalus jagada komisjoniga oma 9. klassi õpitulemusi. Selleks esitab õpilane vastuvõtukomisjonile sisseastumisvestlusele tulles kas oma klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia või saadab õpitulemusi kajastava dokumendi enne vestluse toimumist aadressile triinu.ugur@valgagym.ee.
 • Vestluse osakaal kandideerija sisseastumise kogutulemusest on 50%.

 

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õpilaskohtade täitmine õppeaastaks 2020/2021 toimub sisseastumisvestluse (50%) ning 9. klassi õpitulemuste (50%) põhjal koostatud pingerea alusel.

 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Muudatused dokumendis „Valga gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2021. aastal““).

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872).

 


Muudetud 12.03.2021

SISSEASTUMISE KORRALDAMINE MUUTMISEL!

EELINFO SISSEASTUMISVESTLUSTE KOHTA:

Sisseastumisvestlustele registreerimiseks mõeldud ankeet avatakse valikute tegemiseks 5. aprillil 2021.

Muudetud ajagraafiku järgi toimuvad sisseastumisvestlused vahemikus 5. mai-19. mai 2021.


Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:

 1. kirjaliku vastuvõtutesti,
 2. sisseastumisvestluse ja
 3. 9. klassi õpitulemuste alusel.

! Riiklikust olukorrast ja distantsõppeperioodi kestusest tulenevalt on Valga Gümnaasiumil õigus muuta kirjaliku vastuvõtutesti toimumise kuupäevi või selle korraldamist.

Kirjalik vastuvõtutest toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

 • reedel, 16.04.2021 kell 14.00 või
 • laupäeval, 17.04.2021 kell 10.00.

Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.

Kirjalikule vastuvõtutestile on vajalik eelregistreerimine. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks kooli poolt määratud ühe etteantud kuupäevadest ning registreerib end sellele vastavas registreerimisvormis. Registreerimisvorm avalikustatakse kooli kodulehel ning registreerimine on avatud alates 5. aprillist 2021.

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

 • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
 • 9. klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;
 • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel mõjuval põhjusel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreeruvad järeltestile hiljemalt 12. aprilliks aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.


Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 19.04.2021–14.05.2021.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel. Vestlusele registreerimine toimub vastavas ankeetvormis, mis on leitav Valga Gümnaasiumi kodulehe pealehelt.

Registreerimine sisseastumisvestlusele on avatud alates 15. märtsist 2021.

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 25. maiks 2021 ning kandideerijatele saadetakse koolipoolne kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta.

⁎ Õpilane teatab elektroonse vastuskirjaga hiljemalt 28. maiks 2021 oma otsusest kooli õppima asumisest/mitteasumisest.


Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2021. aastal“).

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872).


Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee