Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2020/2021. õppeaastaks

TEADAANNE!

Head 9. klasside õpilased!

Valga Gümnaasium ei ole hetkel muutnud sisseastumisega planeeritud tegevusi: kirjaliku vastuvõtutesti sooritamise aega (16. aprill või 18. aprill 2020) ega sisseastumisvestluste perioodi (alates 22. aprillist).

Kindlasti jälgime olukorda ning edasisi arenguid, samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi ning ettepanekuid.

Kõigist muudatustest anname esimesel võimalusel teada ning jagame infot nii Valga Gümnaasiumi kodulehel kui Facebooki lehel.

Seniks rahulikku meelt ning võite julgesti end registreerida sisseastumisvestluste vabadele aegadele!

Triinu Ugur
Valga Gümnaasiumi õppejuht


Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:

  1. kirjaliku vastuvõtutesti,
  2. sisseastumisvestluse ja
  3. 9. klassi õpitulemuste alusel.

Kirjalik vastuvõtutest toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

  1. neljapäeval, 16.04.2020 kell 14.00 või
  2. laupäeval, 18.04.2020 kell 10.00.

Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.

Kirjalikule vastuvõtutestile ei ole vajalik eelregistreerimine. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks ühe etteantud päevadest.

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

  • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
  • 9. klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;
  • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel mõjuval põhjusel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreeruvad järeltestile hiljemalt 9. aprilliks aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.


Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 22.04.2020–15.05.2020.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel. Vestlusele registreerimine toimub vastavas ankeetvormis, mis on leitav Valga Gümnaasiumi kodulehe pealehelt.

Registreerimine sisseastumisvestlusele on avatud alates 9. märtsist 2020.

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 26. maiks 2020 ning kandideerijatele saadetakse koolipoolne kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta.

⁎ Õpilane teatab elektroonse vastuskirjaga hiljemalt 29. maiks 2020 oma otsusest kooli õppima asumisest/mitteasumisest.


Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2020. aastal“).

 

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).


vestlus

Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee