Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi

Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2020/2021

 

Täiendav dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

10.08–14.08.20 kell 09.00–13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti SIIT), vajalik eestkostja/lapsevanema allkiri;
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  5. Sünnitunnistus.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

 

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.


Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2020/2021. õppeaastaks

 

Täiendatud 10.06.2020

Täiendatud nimekiri on leitav SIIT.

Täiendatud 05.06.2020

Õppeaastaks 2020/2021 Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse vastu võetud õpilaste suunapõhine nimekiri on leitav SIIT.


 

MUUDATUSED SISSEASTUMISES

Hea 9. klassi õpilane!

Riiklikust eriolukorrast ja distantsõppeperioodi pikenemisest tulenevalt oleme sunnitud koolina tegema muudatusi sisseastumise korraldamises ja ajagraafikus.

Sel aastal võtame õpilasi kooli vastu sisseastumisvestluse ja 9. klassi õpitulemuste põhjal koostatud pingerea alusel. Õpilaste koormuse ja terviseriski vähendamise eesmärgil ei pea sisseastujad sel aastal tegema kirjalikku sisseastumistesti.

Sisseastumisvestluste periood algab uue ajakava kohaselt 11. maist, kuid toonitame, et peame vestluste läbiviimisel silmas kõiki eriolukorras kehtestatud ohutusnõudeid ning tagame turvalise vestluskeskkonna. Õpilasel on võimalus osaleda soovi korral vestlusel ka videosilla vahendusel. Kõigile vestlusele registreerunutele saadame enne sisseastumisvestluste perioodi algust vestlusele tulija meelespea (tutvu sellega SIIN).

* Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).

* Võimalus jagada komisjoniga oma 9. klassi õpitulemusi. Loe erinevatest võimalustest vestlusele tulija meelespeast.

NB! Kõigile juba sisseastumisvestlusele registreerunutele on saadetud individuaalne kiri muutunud vestluskuupäeva ja kellaaja osas. Kogu vajalik informatsioon vestlusel osalemise kohta on vastavasisulises kirjas.

 

Õpilased, kes ei ole end veel vestlusele registreerunud, palun kirjutada vestlusaja soovist Valga Gümnaasiumi õppejuhile Triinu Ugurile (triinu.ugur@valgagym.ee). Vestlusele on võimalik registreerida kuni 11. maini 2020.

 


Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastumise korraldamine 2020. aastal eriolukorrast tingituna

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastumise muudetud ajagraafik 2020. aastal:

11. mai 2020 kuni 20. mai 2020 – sisseastumisvestluste toimumise periood;

11. mai 2020 – sisseastumisvestlusele registreerimise viimane kuupäev;

26. mai 2020 – koolipoolne elektroonne kinnituskiri kandideerijale kooli vastuvõtmise kohta;

29. mai 2020 – õpilasepoolne elektroonne vastuskiri koolile tema õppima asumise kohta Valga Gümnaasiumis;

5. juuni 2020 – õpilaskandidaatide nimekiri kodeeritud kujul kooli kodulehel;

10. juuni 2020 – vajadusel korrigeeritud õpilaskandidaatide nimekiri kodeeritud kujul kooli kodulehel.


 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon muudetud  sisseastumise ajagraafikust on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2020. aastal“).

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872).


Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee