Stuudiumi töös võib esineda tõrkeid

Head õpilased, lapsevanemad!

Stuudiumi töös võib täna ülekoormuse tõttu esineda tõrkeid. Säilitame rahulikku meelt! Kool jälgib olukorda ning probleemi püsimisel rakendatakse teisi võimalusi distantsõppe läbiviimiseks, teavitades õppetöö läbiviimise muutustest kooliperet kodulehel.

Lisainfo Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee; 555 70 872).