Tänavu õpib meiega ka vahetusõpilane Saksamaalt

See õppeaasta on eriline mitte ainult sellepärast, et alustasime Valga Gümnaasiumi 100. sünnipäeva-aasta tähistamist, vaid ka seetõttu, et meiega veedab vahetusaasta sakslane Mats Lucas Beckmann, kes asus õppima 11. klassi.

Matsi innustasid vahetusaastat proovima tema kaks venda, kes mõlemad on välismaal olnud vabatahtlikena. Üks neist Iisraelis, teine Hollandis. Võimalus veeta aasta üksinda võõras riigis osutus talle otsustavaks.

Mats tuli vahetusõpilaseks läbi YFU programmi. Piirkond, kuhu ta Eestis elama asus, sõltus vahetuspere elukohast, sest Mats ise endale pere valida ei saanud. Valiku Eestis aastaks õppiva asuva noore osas langetas vahetuspere. Kuna Valga Gümnaasium on Matsi vahetuspere elukohale lähim gümnaasium, osutuski valituks just meie kool.

Vahetusaasta algas talle 5-päevase kohanemisnädalaga, mille jooksul toimusid erinevad töötoad teemal „Mida me peaksime teadma Eestist“ ja eesti keele tunnid. Samuti kohtus ta teiste aastaks Eestisse tulnud vahetusõpilastega. Mats loodab siinse aja jooksul tundma õppida Eesti riiki, keelt, kultuuri ja toitu. Õppeaasta algus koolis on olnud Matsile igavavõitu, sest aru saada on keeruline. Selle olukorra parandamiseks alustas ta raamatu abil eesti keele õppimist. Veel lisab ta, et koolis on keeruline sõpru leida, sest klassis on 34 õpilast ja tunnid toimuvad tihti erinevates gruppides, kus üksteise tundmaõppimine ja sõprade leidmine on raskendatud, eriti kui ei oska kohalikku keelt.