Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu „Hooandja“ stipendiumi sai Tambet Kuus

19. juunil toimuval Valga Gümnaasiumi 88. lennu lõpuaktusel anti 12. r klassi õpilasele Tambet Kuusile üle Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendium 200 eurot, et anda hoogu tema edasistele õpingutele ning loomingulisele ja teaduslikule tegevusele.

Tambet Kuus on kõik kolm õppeaastat õppinud ainult hinnetele „hea“ ja „väga hea“. Tambet Kuus on kooli esindanud lugematuid kordi nii messidel, teistes koolides, ajurünnakutel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Kooli ajal kuulus ta erinevate projektide meeskondadesse ning kolme õppeaasta
jooksul viis läbi mitmeid töötubasid teistes koolides ja haridusüritustel, konverentsidel nii eesti kui inglise keeles. Tambet soovib jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis.

MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu loodi Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu tegevuse taaselustamiseks 2017. aasta suvel. MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu on loodud Valga Gümnaasiumi vilistlaste koondamiseks, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmiseks ning propageerimiseks. 2018. aastal otsustati hakata välja andma stipendiumi „Hooandja“.

Vilistlaskogu ootab kõiki Valga Gümnaasiumi vilistlasi endaga liituma ja kaasa aitama kooli käekäigule. Lisainformatsiooni selle kohta saab kooli veebilehelt https://www.valgagym.ee/vilistlaskogu/.

Info:
Kalev Härk (tel 502 7768)
Pille Olesk (tel 5826 8018)