Vilistlaskogu üldkoosolek! 

MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolek toimub 8. juunil kell 18 J. Kuperjanovi 10 aulas. Kõik vilistlased on väga oodatud!

Päevakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Vilistlaskogu esimehe valimised
3. Vilistlaskogu edasine tegevus

Vilistlaskogu stipendium

Valga gümnaasiumi vilistlased algatasid stipendiumifondi väga hea õppeedukusega ja aktiivsetele õpilastele. Esimesed stipendiumisaajad selguvad kooli vilistlaspeol 2019. aasta juunis. Stipendiumifondi suurus on aastas kuni 500 eurot. Stipendiumifondi raha kavatsetakse korjata vilistlaste annetustest, tuluüritustest ja koostöös erinevate organisatsioonidega. Kõik annetused vilistlaskogu stipendiumifondi on oodatud  SEB EE411010220269034221 märgusõnaga “Stipendiumifond”, koostööettepanekuteks palun pöörduda Pille Oleski poole. Kontaktandmed pille.olesk@valgagym.ee, +372 58268018

MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi statuut “Hooandja” hooandja-statuut.

Astu vilistlaskogu liikmeks!

Hoia omadega sidet ja tule vilistlaskogu ridadesse!

Selleks täida liikmeksastumise sooviavaldus.

Kodukool ootab Sind!

Vilistlaskogusse kuulumine on tasuta.

22. augustil 2017 kinnitati ametlikult MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu.

Vilistlaskogu juhatus:

  • Kalev Härk
  • Margus Lepik
  • Urmas Orula
  • Helvia Räägel
  • Lea Sinimäe
  • Ivar Järveots

Vilistlaskogu juhatuse koosolekud ja tähtsamad otsused:

Juhatuse esimene koosolek toimus 28.07.2017

Koosolekul otsustati välja töötada tublitele õppuritele stipendiumi väljaandmise statuut.

II juhatuse koosolek toimus 10.04.2018 (digitaalne)

Koosolekul otsustati kinnitada  MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi statuut “Hooandja”