Vilistlaskogu stipendium

Valga gümnaasiumi vilistlased algatasid stipendiumifondi. Väljaantava stipendiumi eesmärk on innustada Valga Gümnaasiumi õpilasi ja anda hoogu nende edasistele õpingutele ning loomingulisele ja teaduslikule tegevusele. Esimesed stipendiumisaajad selgusid kooli vilistlaspeol 2019. aasta juunis. Esimene stipendiumisaaja oli 12r klassi õpilane Virgo Park. Stipendiumifondi suurus on aastas kuni 500 eurot. Stipendiumifondi raha  korjatakse vilistlaste annetustest, tuluüritustest ja koostöös erinevate organisatsioonidega. Kõik annetused vilistlaskogu stipendiumifondi on oodatud  SEB EE411010220269034221 märgusõnaga “Stipendiumifond”, koostööettepanekuteks palun pöörduda Pille Oleski poole. Kontaktandmed pille.olesk@valgagym.ee, +372 58268018

MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi statuut “Hooandja”vgvk-stipendiumi-statuut-2020

Astu vilistlaskogu liikmeks!

Hoia omadega sidet ja tule vilistlaskogu ridadesse!

Selleks täida liikmeksastumise sooviavaldus.

Kodukool ootab Sind!

Vilistlaskogusse kuulumine on tasuta.

22. augustil 2017 kinnitati ametlikult MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu.

Vilistlaskogu juhatus:

  • Kalev Härk
  • Margus Lepik
  • Urmas Orula
  • Helvia Räägel
  • Lea Sinimäe
  • Ivar Järveots

Vilistlaskogu juhatuse koosolekud ja tähtsamad otsused:

Juhatuse esimene koosolek toimus 28.07.2017

Koosolekul otsustati välja töötada tublitele õppuritele stipendiumi väljaandmise statuut.

II juhatuse koosolek toimus 10.04.2018 (digitaalne)

Koosolekul otsustati kinnitada  MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi statuut “Hooandja”

MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolek toimus 8. juunil 2019 kooli vilistlaste kokkutuleku ajal.