1960. a

A

Blumberg, Kaja
Deemant, Kalju
Ehaste, Evald
Ilvik, Heino
Karjus, Evi
Keerd, Maiu
Kõomägi, Jüri
Lihten, Maime
Lippert, Viive
Nikkarinen, Johan
Pantalon, Eda
Ploompuu, Valve
Punt, Helgi
Riga, Maie
Teder, Lehte
Tonts, Milvi
Toomet, Aili
Torm, Rein
Täht, Taivo
Vagula, Mati
Vanags, Leili

Klassijuhataja
Helmi Kõomägi

B

Ahto, Kaie
Ammas, Aino
Anier, Talida
Anton, Riho
Ilves, Aime
Järv, Ilme
Kaljulaid, Aili
Kein, Vello
Korge, Rosalia
Kõomägi, Helve
Laanoja, Virve
Makarevitš, Aina
Muru, Hele
Muru, Matti
Mändmaa, Silvi
Peterson, Viive
Saar, Tiiu
Sisask, Tiiu
Suuder, Anne
Talts, Luule
Torn, Senta
Vaher, Erika
Väin, Juta

Klassijuhataja
Vladimir Potsepp

C

Arvisto, Rein
Hanimägi, Helgi
Ilves, Rein
Jõger, Vello
Järveots, Ivar
Kais, Valve
Kalgan, Talvi
Karm, Rein
Kesvatera, Maimo
Kunts, Maie
Lillipuu, Maiga
Melk, Virve
Oberst, Aarne
Pihu, Linda
Saar, Kalju
Sults, Elle-Marie
Suur, Leili
Tammi, Viigi
Tiits, Enn
Tiivel, Linda
Vassiljev, Anne
Vihm, Aini

Klassijuhataja
Henn Sirk