Kool

Üldinfo

Valga Gümnaasium alustas 1. septembril 2016 tööd riigigümnaasiumina. Valga Gümnaasium juhindub riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest.

Valga Gümnaasiumi õpilased saavad pärast kooli pidamise üleandmist jätkata õpinguid  õppekavadel, mille järgi nad Valga linna munitsipaalgümnaasiumis õppima asusid.

Lepingu sõlmimisel linna ja riigi vahel juhindutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Valga Linnavalitsuse vahel 18. jaanuaril 2013 sõlmitud ühiste kavatsuste kokkuleppest, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Valga Linnavalitsuse vahel 15. märtsil 2013 sõlmitud kokkuleppest ning Valga Linnavolikogu 18. jaanuari 2013 a otsusest nr 1 „Valga linna koolivõrgu  ümberkorraldamine” ja 29. novembri 2013 a otsusest nr 16 „Valga Linnavolikogu 18. jaanuari 2013 otsuse nr 1 muutmine“.

Kool sai täielikult renoveeritud hoone koos mööbli ja seadmetega.

RKASi tellimusel rekonstrueeris AS Semuehitus täielikult Valga linnas J. Kuperjanovi tänav 10 asuv 1915. aastal ehitatud koolihoone.

Ligi 3 200 ruutmeetri suuruse õppehoone ehitusprojekti koostasid AS Amhold ja OÜ ARC Projekt. Ehituse omanikujärelevalvet teostas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Projekti kogumaksumuseks (projekteerimine, ehitamine, omanikujärelevalve, sisustamine, kunst) kujunes 3,0 miljonit eurot. Summale lisandub käibemaks.

Õppesuunad:
humanitaarsuund
reaalsuund
majandussuund
siseturvalisuse ja riigikaitsesuund

Visioon, missioon

Moto

Carpe Diem – kasuta päeva

Visioon: Valga Gümnaasiumi visioon on märgata ja kaasata igat inimest, et anda hoogu eneseteostuseks kaasaegses maailmas.

Missioon: Valga Gümnaasiumi missioon on anda hoogu eneseteostuseks õpilasele, õpetajale ja kogukonnale selleks välja töötatud KAM-süsteemi abil.

KAM-süsteem:

Kaasamine – kaasamine koolielu eestvedamisse, koostöö ja ettevõtlikkuse arendamine teiste koolidega, sh kõrgkoolidega,  ja kohaliku tööturuga;

Avatus – kultuuriline mitmekülgsus, innovaatiliste õppevahendite ja -meetodite kasutamine, avatus uutele võimalustele ja kogemustele;

Märkamine – õpilase, õpetaja ja kogukonnaliikme potentsiaali ning isikupära märkamine.

Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee