Õpilasesindus

Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse koosseis õppeaastal 2023/2024

Õpilasesinduse president
Anabel Carmen Kütt - 12. reaalklass

Õpilasesinduse asepresident
​Mirell Murumaa - 10. reaalklass

 

  • Patrick Kallas - 10. siseturvalisuse- ja riigikaitseklass
  • Daniel Velijev - 11. reaalklass
  • Sivert Raide - 11. reaalklass
  • Kristella Sikk - 12. reaalklass
  • Emma Hansson - 12. reaalklass
  • Ander Alliksaar - 12. humanitaarklass
  • Sigrid Lindoja - 12. majandusklass
  • Martin Väljur - 11. siseturvalisuse- ja riigikaitseklass

___________________________________________________

Õpilasesindus lähtub oma töös Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärusest.

Õpilasesinduse meiliaadress: opilasesindus@valgagym.ee. Õpilasesindusele võib kirjutada igal hetkel, kui on ettepanekuid koolielu ja õpikeskkonna paremaks ja atraktiivsemaks muutmisel. Samuti võib edastada murekohti ja võimalikke lahendusi.

___________________________________________________