Hoolekogu

Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Tanel Valk – hoolekogu aseesimees; lapsevanemate esindaja

Anti Alasi – koolipidaja esindaja

Varje Schmidt – õppenõukogu esindaja

õpilaste esindaja

vilistlaste esindaja

Kiri hoolekogule